Městská obrazárna

Městská obrazárna, II. patro Státního zámku Litomyšl

29. 4. – 1. 10. 2017
Otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13–17 hodin

Kurátor: Michal Šimek
Pořádá: Městská galerie Litomyšl

Josef Voleský, Půlakt, před 1925, olej na plátně, detail

Stálá expozice představuje více než 150 nejcennějších obrazů sbírky města, zaměřené na české výtvarné umění 19. a 20. století. Setkáte se zde s vysoce ceněnými pracemi Emila Filly, Antonína Procházky, Jana Zrzavého, Václava Špály, Otakara Kubína, aj. Jsou zde také zastoupena díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolí, kteří svým významem mnohonásobně přesáhli hranice regionu – Julius Mařák, Antonín Dvořák, Max Švabinský, Olbram Zoubek či Václav Boštík.

V tomto roce kolekci doplní další část z bohaté sbírky děl na papíru pracemi Josefa Lady, Františka Tichého, Josefa Váchala či Josefa Čapka.

Vystoupejte proto do 2. patra litomyšlského zámku a prožijte neskutečný příběh galerie malého města východních Čech, která dokázala vytvořit kolekci děl mimořádné kvality, a to i díky velkorysé podpoře mnoha jejích mecenášů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                   


Výstavy 2017      Další výstavy v tomto místě