Nový kostel Církve bratrské - Fránek, Malich, Cigler

Nový kostel Církve bratrské architekta Zdeňka Fránka, dokončený na konci roku 2010, zdobí vnější kříž z lepeného skla Václava Ciglera a vnitřní výzdobu vytvořil Karel Malich.

V rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle prohlídky objektu s výkladem.

Pořádá sbor Církve bratrské v Litomyšli
Nový kostel Církve bratrské, Moravská 1222., Litomyšl
Prohlídky: 
soboty 11.6., 18.6., 25.6. a 2.7. od 10.00 do 17.00 hodin
neděle 12.6., 26.6. a 3.7. od 13.00 do 17 hodin
 


Střecha jako cesta

Nový kostel v Litomyšli těžko můžete při návštěvě města minout, protože byl zakomponován vedle silnice, která je hlavním tahem na Svitavy a potažmo Olomouc. Jde o rušnou tepnu, již přejít z jedné strany na druhou vůbec není snadné, a tak tu kostel působí velmi nečekaně, vlastně jako zjevení. Architekt jej částečně zahloubil do svažitého pozemku, z něhož vystupuje jednoduché průčelí, takže se zdá, že z něj přirozeně vyrůstá.
Ústředním motivem se stala střecha, která pozvolna stoupá ve třech na sebe navazujících rovinách a symbolizuje cestu člověka k vyššímu poznání, jeho pouť k Bohu. Doslova jej láká, aby si to vyzkoušel. Myšlenka na tuto čistou formu prý architekta napadla hned poté, co poprvé přišel na místo, kde měl Nový kostel vyrůst. Z papíru si vystřihl několik vzájemně propojených proužků připomínajících origami, japonské prostorové skládanky, a dá se říci, že měl model hotový ještě dříve, než se pustil do skicování. Z tohoto prvotního nápadu nemusel v průběhu následujících tří let v zásadě nic slevit; ukázal se jako velmi nosný.
„Byla to pro mě radostná a svobodná práce,"odpovídá Zdeněk Fránek na otázku, jak se mu spolupracovalo s kazatelem Danielem Smetanou, bez jehož neuvěřitelného nasazení by Nový kostel v Litomyšli s velkou pravděpodobností zůstal jenom na papíře. K celkovému utěšenému vyznění díla přispěla také možnost spolupracovat s předními českými výtvarníky Karlem Malichem a Václavem Ciglerem, kteří pro kostel vytvořili celkem čtyři díla. Oběma je sice už před osmdesát, ale jejich tvorba - jako mála našich umělců - snese srovnání s mezinárodní konkurencí. Karel Malich je autorem jak stolu Páně, tak kazatelny i oltářní plastiky, Václav Cigler se ujal kříže z vrstveného optického skla, kterým vrcholí prodloužená střecha nad hlavním vstupem do kostela. Iniciátorem i donátorem těchto nádherných děl je pražský galerista Zdeněk Sklenář, jenž rád propojuje umění s architekturou. (Petr Volf, převzato z denního tisku)


Výstavy 2011   Další výstavy Zdeňka Fránka    Další výstavy Karla Malicha    Další výstavy Václava Ciglera