JSME 100

Václav Cigler, Michal Motyčka

 

červen – listopad 2018

Klášterní zahrady, Na Máchadle, Vstup do zámku

vernisáž: 16. 6. 2018 od 11.00 hodin v Klášterních zahradách

 

kurátorka: Jana Šindelová

pořádá: Galerie Miroslava Kubíka, Město Litomyšl a Nadační fond Bohemian Heritage Fund

 

Výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli nazvaná JSME 100 je navržena pro konkrétní litomyšlská místa a ideově se vztahuje k oslavám stoletého výročí založení naší republiky. Název vnímáme jako metaforu pro slovo národ. Symbolicky výtvarná intervence odkazuje na hlubší souvislosti vnímání národní identity i vztahů mezi jednotlivcem, jeho rolí a společností. Je poctou všem kulturním aktivitám, které se pravidelně konají v tomto místě. Ozvláštňuje prostor pro vzájemné setkávání lidí a vysílá signály pro jejich porozumění. Oslavně hlásá: Jsme hrdí na náš národ a jsme součástí většího celku. Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky nastavují zrcadlové plochy objektů, vymezují místa světelnými i kovovými liniemi a elementárními geometrickými tvary doplňují vodní hladiny. Vždy přitom myslí na diváka, kterému připravují nejrůznější prostorové a světelné situace, jež ozvláštňují běžný život. Voda, podobně jako světlo či trikolora jsou pro autory nositel, symbolických významů a zároveň vyjadřovacími prostředky. 


Výstavy 2018       Další výstavy prací Václava Ciglera       Další výstavy prací Michala Motyčky


Fotografie z vernisáže: