OTEVŘENÝ HROB

Václav Cigler, Michal Motyčka

 

červen - září otevřeno denně 10 - 18 hodin

říjen otevřeno sobota, neděle 10 - 16 hodin

krypta kostela Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl

vernisáž: 14. 6. 2018, 19 hodin

 

kurátorka: Jana Šindelová

pořádá: Galerie Miroslava Kubíka a město Litomyšl

 

 

Instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli je zasvěcena symbolice vody a světla, atributů života, jež zaujímají ústřední místo v náboženském myšlení biblické tradice. Propojuje výtvarné instalace autorů v chrámu s prostorem krypty. Otevřený prázdný hrob naznačuje vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ (L 24,5n). Plocha podlahy je pokryta vodní hladinou, která zrcadlí celý prostor. Středová lávka umožňuje do tohoto místa vstoupit a zároveň evokuje pocit chůze po vodě.

setkání v kryptě se koná:
ve čtvrtek 14. 6. v 19 hodin
v pátek 15. 6. v 17.30 hodin
v sobotu 16. 6. v 19 hodin
v neděli 17. 6. v 11 hodin


Výstavy 2018     Další výstavy prací Václava Ciglera     Další výstavy prací Michala Motyčky      Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: