UDÁLOST MÍSTA

Václav Cigler, Michal Motyčka 

 

17. 6. – 8. 9. 2018

po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl otevřeno denně 10 - 17 hodin, 

poté čtvrtek - neděle 10 - 17 hodin

Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo nám. 71, Litomyšl

vernisáž: 16. 6. 2018 od 16.00 hodin

 

kurátorka: Jana Šindelová

pořádá: Galerie Miroslava Kubíka

 

Václav Cigler s Michalem Motyčkou v touze vytvořit lepší prostředí pro život uvádějí návštěvníka v nově zrekonstruované Galerii Miroslava Kubíka do širšího prostorového kontextu, jenž otevírá nové možnosti pochopení vztahu prostoru a člověka ve smyslu orientace, rozprostírání se a prolínání, nasměrování a vyhranění zároveň. Václav Cigler se ve své výtvarné práci věnuje skleněné plastice od konce padesátých let. Jeho originální myšlení, hledání nových prostorových řešení a volba konkrétních prostředků k vyjádření čistoty a smyslu nejvnitřnější konstrukce předmětu, jeho zákonitostí – od prosté hmoty až po kosmické zdroje energie směřují k co nejpřesvědčivějšímu výtvarnému a estetickému vyznění díla. Autoři představují událost místa ve smyslu uvědomování si prostoru i kritické reflexe v umění a o umění. Jejich architektonické objekty, které přesně formulují prostor a vytvářejí vizuální instalaci, rozvíjejí minimalistický příběh tvaru – symbolu spolu s fyzickou přítomností diváka.

Kometované prohlídky

17. 6. 2018 od 16 hodin

7. 7. 2018 od 11 hodin

8. 9. 2018 od 11 hodin


Výstavy 2018       Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací Václava Ciglera       Další výstavy prací Michala Motyčky


Fotografie z vernisáže: