Vabank

Ateliér knižní grafiky a ilustrace VŠUP

 

21. června – 30. září 2018

denně mimo pondělí 10 - 18 hodin

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č.p. 3

vernisáž: 6. 6. 2018 od 17.00 hodin

kurátorky: Vanda Skálová a Michaela Kukovičová

pořádá: Východočeská galerie v Pardubicích

 

Výstava Vabank představí rozsáhlý soubor studentských prací vznikajících v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Ateliér již patnáct let vede výtvarník a grafik Juraj Horváth, který vedle pedagogické práce sám aktivně rozšiřuje pole žánru tradičně označovaného jako ilustrace (jako zakladatel alternativního nakladatelství Baobab i jeden z hlavních iniciátorů každoročního festivalu ilustrace Tabook). Vystavená díla představí vedle specifické a tradiční podoby žánru – dětské ilustrace – i ilustrace knih pro dospělé, autorské knihy a časopisy, reklamu, filmové plakáty, návrhy obalů i trojrozměrné práce. Práce rozmanité jak technikou, tak samotným zadáním otvírají prostor pro diskuzi o úloze a možných podobách ilustrace v době expanze digitálních médií a zároveň provokují k zamyšlení nad společenskou funkcí tištěných médií dnes i nad jejich podílem na formování a kultivaci veřejného prostoru.


Výstavy 2018       Další výstavy v tomto místě