Jeden ze čtyř (II. část)

2. část cyklu představujícího vždy jeden ze čtyř ateliérů litomyšlské Fakulty restaurování. Letos je to Ateliér restaurování a konzervace knižní vazby a dokumentů...
5. - 24. 6. 2012

II. poschodí zámku v Litomyšli.
Otevřeno denně kromě pondělí 9-17 hod.
Vernisáž 4. 6. v 17 hodin.

Pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli.
Kurátor: Aleš Ogoun


Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli na svých každoročních prezentacích dává v rámci čtyřletého cyklu „Jeden ze čtyř " největší prostor jednomu ze svých čtyř specializovaných ateliérů. Po loňském představení Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře je letos hlavní pozornost věnována práci Ateliéru restaurování a konzervace knižní vazby a dokumentů. Na výstavě se budou prezentovat dílčím způsobem ostatní tři restaurátorské ateliéry a také Ateliér výtvarné přípravy.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu evropského kulturního fondu navazuje na původní školu restaurování založenou Litomyšli roku 1993.


Výstavy 2012    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: