Daniel Pešta | ExCitace

16. 6. – 31. 12. 2019

otevřeno červen–září denně 10–18 hodin, říjen víkendy a svátky 10–16 hodin,

v době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin

kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl

vernisáž | 15. 6. od 17.45 hodin

kurátorka | Terezie Zemánková

pořádá | Zámecké návrší p.o. a Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Hlavním tématem tvorby multimediálního umělce Daniela Pešty je předurčení lidského osudu genetickou výbavou, totiž rasou a společenským statutem a zároveň potenciál člověka povznést se a osvobodit se z něj směrem vzhůru, do spirituální roviny bytí. Oba tyto motivy se prolínají také v jeho instalaci v kostele Nalezení svatého Kříže s názvem ExCitace, která asociuje neurofyziologický proces svalového a duševního napětí a následný přechod na vyšší energetickou hladinu, a tedy k hlubšímu poznání. Videoart Kapka zobrazuje jakési virtuální Boží oko těkající pod krůpějemi vody či snad slz, které lze vnímat jako slitování nad údělem lidstva. Oproti tomu v kryptě umístěný objekt Ježíš v plodové vodě, akusticky doprovázený ženským dechem, poukazuje nejen na společný biologický původ nás všech, ale je zároveň i příslibem transcendentálního vykoupení, které v křesťanské tradici reprezentuje právě postava Krista Spasitele.


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: