Cestopisák Josefa Váchala

 

23. 3. – 7. 7. 2019

otevřeno úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin

Portmoneum – Museum Josefa Váchala, Terézy Novákové 75, Litomyšl

komentovaná prohlídka | 16. 6. od 15.00 hodin

kurátorky | Hana Klimešová, Hana Klínková

pořádá | Portmoneum – Museum Josefa Váchala, spravované Regionálním muzeem v Litomyšli ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze

Výstava představuje Váchalovo zpracování výletu na Vysočinu, který podnikl společně s Josefem Portmanem a Annou Mackovou. Cesta z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět se uskutečnila v srpnu roku 1921, tedy v době intenzivního přátelství všech tří protagonistů. Váchalovy obrázky a vtipné komentáře popisují nejen jednotlivé etapy putování, ale vyzařují družnou a neopakovatelnou atmosféru výpravy. Skicák s názvem Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice nakreslil Váchal bezprostředně po výletě během dvou dnů, když ještě pobýval v Litomyšli u Portmanů. Nyní se tak vrací přímo na místo svého vzniku. Váchalovy kolorované ilustrace, zpracované komiksovou formou, uvidí návštěvníci díky reprodukcím všechny. Nepřijdou však ani o zhlédnutí originálu Cestopisáku, vystaveného spolu s dalším dobovými dokumentačními materiály. V katalogu výstavy je uveřejněn celý reprint tohoto díla a dále odborné komentáře doplněné o obrazové a fotografické přílohy. Katalog i výstava jsou v české a anglické jazykové mutaci. Výstavou si připomínáme padesátileté výročí od úmrtí Anny Mackové a Josefa Váchala.

Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací tohoto autora