Prolínání

16. 6. – 27. 10. 2019

otevřeno červen–červenec denně 13–17 hodin, srpen pátek–neděle 13–17 hodin,

září–říjen sobota–neděle 13–17 hodin (nebo po domluvě na tel. 604 232 032)

White Gallery, Osík u Litomyšle 371

vernisáž | 15. 6. od 14.00 hodin

kurátorky | Dadja Altenburg Kohl, Terezie Zemánková

pořádá | White Gallery ve spolupráci s Museem Montanelli

Příroda jako nevyčerpatelný zdroj okouzlení, ale i jako nezkrotná divočina, která člověka pudí, aby si ji podmanil a pokořil ji… Tuto dichotomii reflektuje projekt Prolínání, k němuž byli přizváni umělci a umělkyně několika generací pracující s nejrůznějšími výtvarnými médii. White Gallery, jejíž delikátní architektura sama o sobě umožňuje prolínání s krajinou, pro tuto konfrontaci nabízí dva ideální prostory. V obvodové místnosti vznikla parafráze loveckého salónku s „trofejemi“ lidské dobyvačnosti, ale i divokosti zakódované v naší animální podstatě. V interním kabinetu jsou pak představena díla, která dokládají pokorné pozorování odvěkého řádu, který má hluboký spirituální přesah.

Seznam vystavujících

Petr Dejmek, Bedřich Dlouhý, Ludmila Jandová, Olga Karlíková, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Kryštof Krejča, Jakub Nepraš, Daniel Pešta, Anke Röhrscheid, Paulina Skavová, Richard Štipl, Kai Teichert, Rosemarie Trockel, Anna Zemánková


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: