Pozoruji oblohu

krajinomalba ze sbírek VČG v Pardubicích, věnováno Karlu Malichovi

dlouhodobá expozice od 27. 3. 2019

otevřeno úterý–neděle 10–18 hodin

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice

kurátorka | Hana Řeháková

pořádá | Východočeská galerie v Pardubicích

Expozice představuje etapy vývoje české krajinomalby. Přibližuje, jak umělci přistupovali ke krajině, kde vznikala jejich díla, a dokládá rozdílné způsoby vnímání přírody. Vybrané obrazy představují cestu od malby ideální krajiny, která je spjata s tvorbou v ateliéru, k malbě plenérové, vznikající pod širým nebem. Do instalace byla zařazena kolekce vybraných děl Karla Malicha, umělce, který celý svůj život zůstal věrný krajině svého dětství – rodným Holicím. Vystavená díla dokládají hlubokou autorovu lásku k přírodě, schopnost ji vnímat, prožívat a vyjádřit v literární a výtvarné formě svébytný pocit souznění člověka s vesmírem.


Výstavy 2019       Další výstavy v tomto místě