1ar(t)

přístupný květen–říjen od 10 do 22 hodin

Mariánská 443, 570 01 Litomyšl

slavnostně otevřený v 00:01 hodin 11. 6. 2011

Pořádá: Galerie Zdeněk Sklenář

 

1ar(t) / 100 m², druhý nejmenší soukromý veřejně přístupný park světa se studánkou Václava Ciglera zasvěcený umění i odpočinku, upravený architektem Josefem Pleskotem

Více informací o 1ar(t) naleznete na stránkách Litomyšlského architektonického manuálu LAM.