Srdce pro Václava Havla

Srdce, které vzniklo ze svíček přinášených na pietní místa v mnoha městech a místech České republiky, je dílem Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy

Stálá expozice, Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl

Otevřeno denně  mimo pondělí 10 - 17 hodin (červen), 10 - 18 hodin (červenec, srpen).

Pořádá: Smetanova Litomyšl, o.p.s. ve spolupráci s autory.


V materiálu, který se mohl stát odpadem, je mnoho světů. Tato hmota vstřebala myšlenky, pro které byly svíčky zapáleny. Jsou v něm nainvestovány představy lidí o slušné společnosti, je do něj zamodlena naděje, že je možné jednat podle svědomí a netratit na tom. Mnoho lidí se stalo spolutvůrci tohoto díla tím, že se podíleli na procesu jeho vzniku od úklidu svíček přes zpracování vosku až po instalaci. Vzniklo otevřené srdce, do kterého může vstoupit každý. Je zranitelné jako všechna srdce, a to přesto, že měří na výšku dva metry a váží 2300 kg...


Web Srdce pro Václava Havla