Božena Němcová: Osobnost – Dílo – Mýtus

2. 6. – 31. 8. 2022

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Jiráskovo nám. 270, Litomyšl

otevírací doba | po, st 8.00–17.00, pá 8.00–13.00

vernisáž | 1. 6. 2022 v 17.00

pořádá | Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Památníkem národního písemnictví nabídne v rámci XVIII. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle výstavu věnující se Boženě Němcové, od jejíž smrti letos uplynulo 160 let. Život této významné osobnosti české literatury byl dvakrát úzce spjat také s Litomyšlí: pobývala zde v letech 1839–1840 a poté ještě v samém závěru svého krátkého života, roku 1861. Světlo světa v tomto městě poprvé spatřil její druhorozený syn Karel a Němcová zde rovněž pracovala na redakci svých sebraných spisů pro místního nakladatele Antonína Augustu, který se v roce 1862 zasloužil o 2. vydání Babičky. Poutavá výstava představuje Boženu Němcovou v kontextu známých biografických reálií, literárního díla a jeho pozdějšího vlivu na českou kulturu. V těchto souvislostech nabízí pro současnou generaci čtenářů řadu zajímavých otázek a možných odpovědí na ně. Litomyšlská zastávka této putovní výstavy bude navíc obohacena doposud nikdy nevystaveným souborem originálních dopisů Boženy Němcové, které okresní archiv společně s dalšími unikátními písemnostmi ze spisovatelčiny pozůstalosti uchovává v osobním fondu významného litomyšlského rodáka prof. RNDr. Zdeňka Kopala.


Výstavy 2022


 

Fotografie z vernisáže: