Světelná sakrální instalace V. Ciglera a M. Motyčky pro chrám Nalezení sv. Kříže

„Umění je druhá skutečnost světa…. Událost duhy“
Václav Cigler

otevírací doba | červen-září denně 10.00-18-00, říjen víkendy a svátky 10.00-16.00, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba prodloužena do večerních hodin

spravuje: Zámecké návrší, z. ú.


Václav Cigler a Michal Motyčka za podpory města Litomyšl a mecenášů vytvořili unikátní světelnou sakrální instalaci intimní povahy pro místo výjimečného účelu, jakým je interiér piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Cílem autorů je proměna vyplívající z vnímání pozorovatele ve smyslu Boho – služby, tedy umění, které člověku připomíná stále svou přítomnost a jeho roli.

Sloup s odraznou plochou 2014 
Trojboký hranol z optického skla zavěšený ze středu kupole nad kruhovou skleněnou plochou evokující svou barvou vodní hladinu. Hranol rozkladem světla tvoří duhu  - jako symbol zminovaný biblickou literaturou.

Oltářní stůl – Menza 2014
Objekt v podobě skleněného kvádru zevnitř prosvíceného. Takto vyzařované světlo, střídavě větší a menší intenzity, představuje duchovní hodnotu neodmyslitelně spojenou s daným prostorem a schopnou oslovit i současného diváka.

Světelný kříž, 2015
Minulost, přítomnost a budoucnost se propojuje v události světelných proudů, jež vytváří obsahově významný prostředek protínající obě kostelní lodě ve tvaru prostorového kříže. 


Další výstavy v tomto místě   Další výstavy prací Václava Ciglera    Další výstavy prací Michala Motyčky