Toulovcovy prázdninové pátky

Cílem celoprázdninového maratónu pohádek a koncertů je oživit prázdninovou Litomyšl a dát občanům i návštěvníkům malý dárek v podobě pohodově stráveného večera. Hlavním znakem Pátků je pravidelnost: každý pátek ve stejný čas (18.00 pohádka, 19.30 kapela) na stejném místě, jímž je Toulovcovo náměstí neboli tzv. Špitálek. Dříve zde stával špitál, kterému v 15. století odkázal majetný litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné velký roční plat. Toulovcova postava je opředena pověstmi – v lidovém podání se z loupeživého rytíře stal bohabojným člověkem. V mládí prý podnikal loupežné výpravy a před pronásledovateli se i s kořistí ukrýval ve skalách u Budislavi – v Toulovcových maštalích. Dovedete si představit tajemnější kulisu pro vystoupení divadelních společností a kapel nejrůznějších žánrů?