Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota

Evropské školicí centrum (bývalý zámecký pivovar)
a veřejná prostranství Litomyšle

Vernisáž 12. 6. 2009 v 18:30 hodin
výstava trvá do 30. 8. 2009  

Pod osobní záštitou pana Václava Havla pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s.


Po úspěšných výstavách Ladislava Nováka, Karla Malicha, Jana Merty, Františka Kupky a Josefa Váchala prostory bývalého zámeckého pivovaru, rekonstruované architektem Josefem Pleskotem, ozdobí v roce 2009 kresby, grafiky a modely projektů Aleše Veselého.

Hlavní část jeho díla však tvoří monumentální exteriérové plastiky, proto se s objekty Aleše Veselého budou moci setkávat návštěvníci Litomyšle na každém kroku. Architekt Josef Pleskot našel v historickém centru města patnáct lokalit, vzájemně propojených pomyslnými osami a duchovními vazbami, kde budou sochy na celou letní sezónu umístěny. Některé dokonce vznikají přímo pro svá litomyšlská místa a budou tak zde mít svoji premiéru. A nejen to: Po samostatných výstavách Aleše Veselého v New Yorku, Chicagu, Philadephii, Mnichově, Vídni, Praze, Ostravě, Litoměřicích, Klatovech, Chebu, Českém Krumlově, Liberci, Karlových Varech a Hradci Králové bude výstava v Litomyšli jeho doposud nejrozsáhlejší a nejkomplexnější expozicí.

Vernisáž: Bývalý zámecký pivovar Litomyšl, 12. 6. 2009, 18.30 hodin

Začátku hudebního festivalu předcházelo slavnostní zahájení Smetanovy výtvarné Litomyšle. Hlavní výstavou ročníku 2009 je expozice sochaře Aleše Veselého, jehož menší práce a modely utopistických projektů jsou umístěny v objektu bývalého zámeckého pivovaru, restaurovaného podle architekta Josefa Pleskota, a velké monumentální sochy jsou na mnoha veřejných prostranstvích města Litomyšle. I na jejich rozmisťování se podílel Josef Pleskot, výstava tedy nese název ALEŠ VESELÝ V PROSTORÁCH JOSEFA PLESKOTA.

Oba autoři se také slavnostního zahájení zúčastnili, stejně jako zástupce generálního partnera výstavy Patrice Taillandier-Thomas, člen představenstva, náměstek generálního ředitele a správní ředitel Komeční banky, a.s. Za Pardubický kraj vystoupila Jana Pernicová, radní pro školství, kulturu a památkovou péči, která převzala nad Smetanovou výtvarnou Litomyšlí záštitu. Aleš Veselý hovořil o "erupci tvorby", která jej postihla v souvislosti s přípravou litomyšlské expozice, když během dvou a půl měsíce vytvořil deset nových soch, které do té doby uzrávaly jen v jeho představách. Miroslav Brýdl, zakladatel projektu výtvarné Litomyšle, označil právě vytvoření nových soch za "krásný průšvih", jenž přinesl všem aktérům obrovskou radost, ale také velké starosti zejména s dopravou obřích plastik na jejich litomyšlská místa. Zahájení se zúčastnila řada důležitých osobností uměleckého světa, např. Alejandro Carroso, galerista z New Yorku, Michal Schonberg, profesor kanadské univerzity, galeristé Dr. Kořán či Dr. Sůva, také např. významný fotograf Jindřich Štreit.


Výstavy 2009    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora
Fotografie z vernisáže:

K výstavě je vydána vstupenka ve formě mapy, na základě které je možno navštívit část výstavy v bývalém zámeckém pivovaru, kde jsou umístěny méně rozměrné práce a modely utopistických návrhů, a potom s mapkou projít celé město. Mapka se prodává v zámeckém informačním centru za 50 Kč, pro držitele Výroční karty Litomyšlana za 30 Kč.

  
Umístění soch ve městě

Seznam vystavených soch ve městě Litomyšli

1. Klášterní zahrady
Kaddish, 1967-68

2. Klášterní zahrady
Pavoučí věž / Spider tower, 1998

3. Zámek - Průčelí pivovaru
Úzká šterbina / Narrow Slot, 2009

4. Zámek - první nádvoří
Před a za / In Front and Behind , 2009

5. Zámek - Horní nádvoří s kašnou
Space point, 1982-90

6. Zámek - Francouzská zahrada
Vstup do zákona / Entrance into Code, 2009

7. Zámek - Francouzská zahrada
Dotyky a distance / Touches and Distances, 2009

8. Nad fortnou
Velké enigma / Big Enigma, 1978 -2009

9. Pod salletem
Brána vyvráceného stromu / The Gate of the Uprooted Tree, 2009

10. Proluka U Kábrtů
Co je nad námi / What Is Above Us, 2009

11. Kruhový objezd (I/35)
Zakřivený architráv / The Curved Architrave, 1993-2008

12. Komenského náměstí - nábřeží Loučné
Ty a Já a ti kteří už nejsou / You and I and Those Who Are No More, 1992 - 2009

13. Park vedle Smetanova domu
Šikmý průchod šikmou osou / Slanting Passage through a Slanting Axis, 1992 - 2009

14. Pod schodištěm za Loučnou
Stůl / Table, 1998

15. Braunerovo náměstí
Nahoře i dole / Above and Below, 2008

16. Šantovo náměstí
Dovnitř a ven / Inside and Out, 2009

17. Toulovcovo náměstí
Nestabilní kostka / Unstable Cube, 1992