Josef Čapek

Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská ul. 1097

Vernisáž 12. června 2009 v 17 hodin
Výstava trvá do 6. 7. 2009

Pořádá Galerie Zdeněk Sklenář


Galerie Zdeněk Sklenář nedisponuje v Litomyšli velkými prostorami, její každoroční výstavy konané v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle netvoří monumentální restrospektivy, množství však zcela nahrazuje mimořádná kvalita. Setkáváme se zde s neskutečnými poklady výtvarného umění, často vystavovanými mimořádně a jinak zcela nedostupnými. Tak tomu bude i letos výstavou vzácných děl umělecké legendy 20. století.


Výstavy 2009    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: