Světelná sakrální instalace V. Ciglera a M. Motyčky pro chrám Nalezení sv. Kříže

„Umění je druhá skutečnost světa…. Událost duhy“
Václav Cigler

otevřeno denně 10 - 18 hodin, v době konání festivalu Smetanova Litomyšl také 1,5 hodiny před, v průběhu a hodinu po skončení představení, která probíhají na Zámeckém návrší
spravuje: Zámecké návrší Litomyšl, p. o.


Václav Cigler a Michal Motyčka za podpory města Litomyšle a mecenášů vytvořili unikátní světelnou sakrální instalaci intimní povahy pro místo výjimečného účelu, jakým je interiér piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Cílem autorů je proměna vyplívající z vnímání pozorovatele ve smyslu Boho – služby, tedy umění, které člověku připomíná stále svou přítomnost a jeho roli.

Sloup s odraznou plochou 2014 
Trojboký hranol z optického skla zavěšený ze středu kupole nad kruhovou skleněnou plochou evokující svou barvou vodní hladinu. Hranol rozkladem světla tvoří duhu  - jako symbol zminovaný biblickou literaturou

Oltářní stůl – Menza 2014
Objekt v podobě skleněného kvádru zevnitř prosvíceného. Takto vyzařované světlo, střídavě větší a menší intenzity, představuje duchovní hodnotu neodmyslitelně spojenou s daným prostorem a schopnou oslovit i současného diváka.

Světelný kříž, 2015
Minulost, přítomnost a budoucnost se propojuje v události světelných proudů, jež vytváří obsahově významný prostředek protínající obě kostelní lodě ve tvaru prostorového kříže. 


Výstavy 2016   Další výstavy prací Václava Ciglera    Další výstavy prací Michala Motyčky