Krajinou (nejen) Bohuslava Martinů


20. 6. - 14. 9. 2014

Městské muzeum Česká Třebová, výstavní budova Klácelova 11, Česká Třebová

Otevřeno denně kromě pondělí 10 - 18 hodin

Vernisáž: 19. 6. 2014 v 17.00 hodin

 Pořádá Městské muzeum Česká Třebová, kurátorka: PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová


BENEŠ – BLAŽÍČEK - BOŠTÍK – BROMOVÁ – DVOŘÁK – ENGELMÜLER – GRUS – HANUŠ - HAVRÁNEK – HONSA - HUDEČEK - CHITTUSSI – JANDOVÁ - JANOUŠEK – JOHN – KALOČ - KALVODA - KAVÁN – KOMÁREK – KOPECKÝ - KOSÁREK – MALICH - MAŘÁK – NEJEDLÝ - PANUŠKA – PITTERMANN-LONGEN – PRUCHA – SEDLÁČEK – SIGMUND – SÍLA - SION - ŠÍMA – ŠPLÍCHAL – VEJRYCH - VOLESKÝ 


 

Vysočina, stejně jako mnohá zákoutí východních Čech, se stává od druhé poloviny 19. století natrvalo zdrojem inspirace pro celou řadu domácích umělců. Krajináři i tvůrci širšího žánrového záběru nacházeli znovu a znovu zalíbení v malebně zvlněných, ale také žírně rovinatých partiích tohoto koutu země. Díky průběžnému výtvarnému zájmu vznikl přebohatý soubor krajinářských prací vytvořených rozmanitými technikami, které vedle prvořadých estetických a uměleckých zážitků nabízejí divákovi také vhled do slohového vývoje domácího malířského projevu a zachycují ovšem také individuální autorské přístupy umělců ke krajině jakožto objektu jejich uměleckého záměru.

Výstava výše uvedeného titulu nabídne na pět desítek převážně maleb z rukou výrazných uměleckých osobností, které mají svým životem nebo tvorbou vazby na Vysočinu a východní Čechy. Kolekce děl postavená zejména na výpůjčkách od specializovaných institucí (Východočeská galerie Pardubice, Galerie moderního umění Hradec Králové, Městská galerie Litomyšl aj.) a několika soukromých subjektů je výběrem, který mimo jiné slibuje neotřelý kontext obzvláště v případě prezentace děl dosud žijících autorů (Bromová, Hanuš, Kaloč, Malich).


Výstavy 2014  


Fotografie z vernisáže: