Paříž, Paříž...!

14. 6. - 6. 7. 2014

Zámecký pivovar Litomyšl, přízemí

Vernisáž: 13. 6. 2014 v 17.00 hodin

Otevřeno denně 10 - 17 hodin a vždy hodinu před večerním představením Smetanovy Litomyšle.

Pořádá Smetanova Litomyšl o. p. s. a Bohemian Heritage Fund ve spolupráci s Galerií Zlatá Husa, kurátor: David Železný


Výstava ze sbírky pražské Galerie Zlatá Husa představí unikátní díla umělců české meziválečné avantgardy spjatých s Paříží a připomene mimořádné přátelství a hluboký vztah umělecké Paříže s uměleckou Prahou své doby. Velmi vzácně vystavované obrazy Františka Kupky, Jindřicha Štýrského, Toyen, Josefa Šímy, Jana Zrzavého, Zdeňka Sklenáře, Karla Černého, Františka Foltýna, Georga Karse, Josefa Multruse, Bedřicha Feigla či Františka Matouška zaplní prostory bývalého zámeckého pivovaru, rekonstruované podle architekta Josefa Pleskota. 


Výstavy 2014    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: