Catherine Cabaniss – Obrazy

Zámecký pivovar, 17. 6. - 4. 7. 2005

Obrazy Catherine Cabanissové představují poučný příklad, že skutečně silná osobnost zůstává i přes veškeré změny formy sama sebou. Každé jednotlivé období vývoje ji umělecky posiluje a stává se zároveň základem a východiskem další tvorby.


17.6. - 6.7. 2005, otevřeno denně 9:00 - 16:00, Zámecký pivovar

Obrazy Catherine Cabanissové představují poučný příklad, že skutečně silná osobnost zůstává i přes veškeré změny formy sama sebou. Každé jednotlivé období vývoje ji umělecky posiluje a stává se zároveň základem a východiskem další tvorby. Způsob, jímž Catherine Cabanissová uchopuje abstrakci, je nutně podmíněn léty figurativní malby. Figurativní prvky se projevují jako jemné psychologické symboly, jejichž prostřednictvím malířka vyvolává nostalgické vzpomínky, náhle odkryté tužby a „příhody a náhody života". Nejsou projevem společenské tendence, kritiky, posměchu, ironie či mravouky. Jsou to básně, možná jen melancholičtější než ty, které malovala před lety.

Catherine Cabaniss získala titul bakaláře výtvarných umění na Univerzitě v Alabamě. Přesto, že v České republice není umělkyně příliš známá, ve Spojených státech amerických se uskutečnila řada jejích samostatných výstav a neméně byly její práce prezentovány i na výstavách kolektivních. Získala několik ocenění. Od začátku roku 2004 žije a tvoří v Praze.

text: Dita Dvořáková


Výstavy 2005   Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací této autorky


Fotografie z vernisáže: