Josef Váchal - Mezi Bohem a Ďáblem

Zámecký pivovar a Portmoneum Litomyšl
14. 6. - 20. 7. 2008

Velká výstava malíře a mystika Josefa Váchala, předčasně věnovaná 125. výročí jeho narození a 40 let od úmrtí.

Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a nakladatelstvím Paseka pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s. Kurátorka PhDr. Rumjana Dačeva,

Vernisáž v pátek třináctého v 19 hodin.

Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Partner výstavy Komerční banka, a.s.


J. Váchal: Štěstí náhodyJosef Váchal (1884-1969) „ Mezi Bohem a Ďáblem"

Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, řezbář, typograf, tvůrce původních písem a autorských knih, vynálezce nových grafických postupů, spisovatel, básník a vášnivý turista Josef Váchal je jedním z nejpozoruhodnějších českých umělců první poloviny 20.století. Patřil společně s Františkem Koblihou, Janem Konůpkem, Janem Zrzavým aj. k druhé generaci českého symbolismu, která v umělecké skupině Sursum (1910-1912) navazovala na podněty svých předchůdců z 90.let 19.století. Váchalova tvorba, vyrůstající ze vzrušené představivosti, nočních děsů a snů, přinášela v českém umění ojedinělý a zcela nový obraz vnitřního světa nespoutaného vizionáře.
Váchal věřil ve všemocnou IMAGINACI, v sílu umělecké fantazie a vnitřního vidění. Proces umělecké tvorby chápal jako působení souhry vyšších kosmických sil nezávislé na vůli jedince. Sám rozkolísán „mezi Bohem a Ďáblem", mezi křesťanskou mystikou a satanismem, ale vnitřně neohrožený, trval na vlastní umělecké cestě bez ohledu na posměch a přehlížení uměleckých kritiků. K realizaci svých záměrů volně těžil z rozmanitých prvků soudobých a historických stylů, aniž by připouštěl porušování individualistických principů v umění. Významné místo ve Váchalově životě zaujímala literatura a kniha jako stěžejní zdroj inspirace. Po malířských začátcích se staly knižní tvorba a grafika, zejména barevný dřevoryt, středem jeho celoživotního díla.
Zde nacházel prostor pro realizaci všech svých schopností výtvarných i literárních. Symbolická díla, starověké texty a barokní postily, kramářské písně a krvavé romány, především však primitivní forma a hloubka výrazu dřevorytů ve starých tiscích, to vše poznamenalo rozhodujícím způsobem jeho dílo. Parafrázoval ve svých dílech expresivní středověké formy a výrazy s dávkou grotesknosti, odlehčující tragiku děje. Souběžně s knižní tvorbou vzniká řada cyklů, ilustrujících Váchalovy názory a postoje. V nich rozvíjí originální filozofické myšlenky, reaguje na aktuální životní události - varuje před válečnými hrůzami, rozjímá o historické minulosti krajiny, líčí zážitky z fronty I. světové války, medituje o životě a světě, pouští se do sociální kritiky společnosti, přemýšlí o poslední chvíli člověka, výtvarně interpretuje v cyklech literární díla svých současníků (O.Březiny , Fr.Kašpara, E.A.Poea.).
Výstava Mezi Bohem a Ďáblem představuje výběr z rozsáhlé a rozmanité tvorby umělce, jehož dílo je svou výjimečností nezařaditelné a v kontextu vývoje českého výtvarného a literárního umění 20.století zdánlivě osamocené. Vznikalo v dobových souvislostech, a ač rozporuplné a kolísající, přitahuje nesporně zájem každé nové generace.


Výstavy 2008   Další výstavy v Zámeckém pivovaru   Další výstavy v Portmoneu     Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže:

Seznam vystavených děl:

Komedie života, 1906; (Zrození, Život, Smrt); PNP97/61-1572
Incubus (Succubus), 1907; olej; PNP62/61-1187
Kobka života a mystiky, 1907; diptych, olej; PNP97/61-1584, 1585
Zaklínání, 1908; olej; PNP4615/60-427
Štěstí „náhody", 1908; olej; PNP97/61-1578
Hlava media, před 1910; (Materializace, Somnambula); olej; PNP62/61-1183
Spála, před 1910; olej; PNP62/61-1181
Kuřák opia, 1910; olej; PNP4915/60-430
Divé ženky, 1912; olej; PNP4615/60-432
Sen o mém snu, 1916; olej; PNP97/61-1577
Sen mrtvého, 1918; tuš, akvarel; PNP4615/60-423
V hrobce, 1921; olej; PNP58/71-1
Vzývači ďábla, 1909; olej, plátno; GMU Hradec Králové
Stavba babylonské věže, 1915; (Fantastické město); olej, plátno; GMU Hradec Králové
Portrét Jindry Imlaufa, 1921; olej, plátno; GMU Hradec Králové
Krajina, kolem 1920; olej, plátno; soukromá sbírka
Koniáš, 1921; olej, plátno; OG Jičín
Sabat, před 1915; olej, lepenka; Muzeum Chodska v Domažlicích
Žena s maskou, 1919; olej , plátno; ZČG Plzeň
Ženský akt s knihami nad hlavou, před 1915; olej, sololit; MG Brno
Ženský akt se svitky nad hlavou, před 1915; olej, sololit; MG Brno
Ó duše blahoslavené..., kolem 1912; olej, deska; soukromá sbírka
Domácí oltářík, 1910; kovový reliéf v dřevěném rámu; soukromá sbírka
Pláň astrální, 1906; (Spiritistická sedánka); tuš, akvarel, pastel; PNP97/61-1238
Pláň elementální, 1907; (Pláň vášní a pudů); tuš, akvarel, pastel; PNP97/61-1239
Astartina mše, 1907; tuš, akvarel; PNP62/61-1185
Myšlenkové zplodiny sobectví, 1907; tužka, pastel, akvarel; PNP97/61-1396
Cyklus Chorobná duše na slova Baudelairova, kolem 1907; Zoufalství, Odcházející zima, Pohoří Smutku, Bolest, Paralytik, Záhrobí; tužka, tuš, akvarel; PNP4615/60-417-422
Mnich, kolem 1908; tuš, pastel, akvarel; PNP97/61-1240
Golgota, kolem 1908; tuš, akvarel; PNP97/61-1693
Těhotné ženy (Hydromantie), 1908; tuš, akvarel; PNP IK3024
Odchod zimy, 1909-1910; tuš, akvarel; PNP97/61-1143
Ženy (Ejhle žena!), 1907; lept; PNP97/61-1153
Píseň gotiky, 1907; k básni Josefa Šimánka; lept; PNP97/61-1159
Druidové (Mrak), 1908; lept; PNP97/61-1395
Mystik v přírodě, 1908; lept s akvatintou; PNP97/61-1163
Mystická zahrada, 1908; lept s akvatintou; PNP97/61-1695
Černá magie, 1908; lept; PNP97/61-1151
Svědomí, 1908; lept; PNP97/61-1753
Kouzla, 1908; lept; PNP97/61-1152
Seance, 1909; lept; PNP97/61-1147
Zázrak v katedrále, 1909; barevná akvatinta s leptem; PNP97/61-1165
Černá mše, 1909; dřevořez; PNP97/61-1172
Magie, 1909; dřevoryt; PNP97/61-1691
Salome, 1909; dřevořez kolorovaný akvarelem; PNP IG11213
Po smrti, 1909; lept; PNP97/61-1161
Tuberkulosa (Melancholie), 1909; akvatinta; PNP97/61-1164
Titulní list revue Meditace, 1910; dřevoryt; PNP62/61-197
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; dřevoryt; PNP62/61-188
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; dřevoryt; PNP62/61-189
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; dřevoryt; PNP62/61-190
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; dřevoryt; PNP62/61-191
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; linka, dřevoryt; PNP62/61-192
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; linka, dřevoryt; PNP62/61-193
Ilustrace pro revue Meditace, 1910; linka, dřevoryt; PNP62/61-194
Vidění hory, 1910; dřevoryt; PNP62/61-185
Stromy a slunce, 1910; dřevoryt; PNP62/61-200
Vidění, 1910; list k nevydané knize; lept; PNP62/61-153
Ulice (Kloaka ulice), 1910; barevný dřevoryt; PNP97/61-1141
Vyhnání z ráje, 1910; šrotovaný dřevořez; PNP97/61-1188
List z knihy Z rituálu toledských haeretiků, 1911; dřevořez; PNP15/67-4568
Z cyklu Putování malého Elfa, 1911; dřevoryt; PNP15/67-3790
Zamrzlý vodopád, 1911; akvatinta; PNP97/61-1160
Básník a víly, 1911-1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1144
Pan (Pan a ženka), 1911; barevný dřevoryt; PNP97/61-1194
Fantazie, 1911; příloha knihy A.Dolenského Moderní česká grafika, 1912; dřevoryt;
PNP97/61-1176
Sabath, 1911; barevný dřevoryt, kolorovaný zlatem; PNP97/61-1201
Prolog, 1911; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt; PNP97/61-1467
Agrippa Cornelius, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1468
William Blake, 1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt; PNP97/61-1469
Sv. Hildegarda, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1470
Jakub Boehme, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1471
Angelus Silesius, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1472
Jeane Leadová, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1473
Jindřich Suso, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1474
Anna Kateřina Emmerichová, 1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt; PNP97/61-1475
Sv. Terezie, 1911-1912; z cyklu Mystikové a visionáři, 1911-1913; dřevoryt;
PNP97/61-1476
Vyhnání z ráje, 1912; barevný dřevoryt; PNP45/70 - 663
Hlava, 1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1212
Pan a dívka z města, 1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1191
Strom bleskem zasažený, 1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1225
Alchymia, 1912; akvatinta; PNP45/70-691
List z knihy Vigilie o hodině hrůzy, blahořečení a modlitba za psa, 1912; dřevoryt;
PNP62/61-255
Pokušení sv. Antonína, 1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1229
Ostrov blaženců, 1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1205
Ráj, 1912; barevný dřevoryt; PNP IG11170
Madona, 1912; barevný dřevoryt; PNP97/61-1221
Město, 1913; barevný dřevoryt, kolorovaný zlatem; PNP97/61-1206
Blesk, 1913; dřevoryt; PNPIG 11212
Salome, 1913; barevný dřevoryt; PNP62/61-898
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1507
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1508
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1509
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1510
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1511
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1512
List z cyklu Bellum, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1513
Večer, 1913; barevný dřevoryt; PNP97/61-1230
Sen noci filipojakubské, 1914; barevný dřevoryt; PNP97/61-1209
Neprachovský rybník, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1494
Z dnešních Neprachov, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1495
Posvátný háj, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1496
Průvod na Červenou skálu, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt ; PNP97/61-1497
Krajina k Práchni, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1498
Božiště", 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1499
K Velešicům, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1500
Kolová stavení, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1501
„Kaliště" pod Slavníkem, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1502
Svatobor, 1914; z cyklu Neprachov; barevný dřevoryt; PNP97/61-1503
Fragmenty k dílu Ot. Březiny, 1915; dřevoryt; PNP IG11217
Svět amoeby, 1915; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt;
PNP97/61-1429
Život kol keře, 1915-1916; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt; PNP97/61-1430
Motýl a kukla, 1915-1916; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt, akvarel; PNP97/61-1431
Vodní říše, 1915-1916; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt; PNP97/61-1432
Postřelený pták, 1915-1916; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt; PNP97/61-1433
Žena, 1915-1916; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt;
PNP97/61-1434
Svět mého psa, 1915-1916; z cyklu Meditace o životě (Svět jednotlivcův); barevný dřevoryt; PNP97/61-1435
Soča, 1918; barevný linoryt; PNP62/61-897
Rombonská strž, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt; PNP45/70-773
Plná trefa, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt; PNP45/70-774
Raketa, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt; PNP45/70-775
Lavina, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt; PNP45/70-776
Maskované silnice, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt, PNP45/701-777
Polní nemocnice, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt; PNP45/70-778
Útok, 1919; z cyklu Fronta; barevný dřevoryt; PNP45/70-779
Kázání Roberta d'Arbrissela, 1919; dřevořez; PNP19/88-10
Titulní list cyklu Rudé periferie (15. červen), 1919; barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1454
Periferie, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1455
Národní politika, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen), barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1456
Národní demokracie, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel; PNP97/61-1457
Červenobílí, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1458
Klérus, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1459
Květ příliš rudý, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1460
Volební kancelář, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1461
Národní nemocnice, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel; PNP97/61-1462
Rašín: Šetři a pracuj!, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel; PNP97/61-1463
Rudí a buržoazie, 1919; z cyklu Rudé periferie (15. červen); barevný dřevoryt, akvarel;
PNP97/61-1464
Zrození země, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1439
Klíčení, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1440
V pralese, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt ; PNP97/61-1441
Jaro země - Člověk a pes, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1442
Léto země - Barbaři, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1443
Továrny, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1444
Uvolněné klíče k silám země, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1445
Dědic duší, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1448
Architektura budoucnosti, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1446
Podzim země - Kult budoucnosti, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt;
PNP97/61-1447
Doba ledová, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1449
Zánik, 1919; z cyklu Sen o zemi; tónovaný dřevoryt; PNP97/61-1450
Frontispice cyklu Dvacet pět dřevorytů, 1920; (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-29
Mládenci v peci ohnivé, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-31
Luna, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-35
Tmy, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-40
Blesky a mračna, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-41
Služebníci boží, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-45
Neposkvrněná, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-47
Vánoce, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); PNP13/88-48
Poustevnice, 1920; z cyklu Dvacet pět dřevorytů (ze sbírky F. Kašpara Mystické jahody); dřevoryt; PNP13/88-51
Prales, 1921; barevný dřevoryt; PNP97/61-1690
Vivisekce, 1921; barevný dřevoryt; PNP97/61-1203
Legenda františkánská, 1921; barevný dřevoryt; PNP97/61-1397
Autoportrét, 1921; barevný dřevoryt; PNP97/61-1145
Reinkarnace, 1921; barevný dřevoryt; PNP97/61-1217
K básním Františka Kašpara Mír neděl, 1926; dřevoryty, 4 obrazy; PNP IG11218
Z knihy Mor v Korčule, 1927; barevný dřevoryt s jedním listem textu; PNP IG11222
Z knihy Mor v Korčule, 1927; barevný dřevoryt s jedním listem textu; PNP IG11223
Weitfällernská slať, 1929; z knihy Šumava umírající a romantická; barevný dřevoryt;
PNP IG11188
Prales na Höllenbachsprengu, 1929; z knihy Šumava umírající a romantická; barevný dřevoryt; PNP IG11178
Vrba u Vysokých Lávek, 1930; z knihy Šumava umírající a romantická; barevný dřevoryt; PNP IG11187
Předsádka knihy Šumava umírající a romantická, 1931; barevný dřevoryt; PNP IG11180
Les v Podroklaní, 1931; z knihy Šumava umírající a romantická; barevný dřevoryt;
PNP45/70-786
Z pralesa pod Luzným, 1931; z knihy Šumava umírající a romantická; barevný dřevoryt; PNP5/88-19
Jeskyně, 1933; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevný dřevoryt; PNP IG11201
Rozvodněná Vydra, 1933; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevný dřevoryt;
PNP IG11200
Smrt dřevorytcova, 1933; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevný dřevoryt;
PNP IG11193
Nástroje k dřevorytu, 1933; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevný dřevoryt (dvojlist s textem); PNP IG11191
Ľadová dolina, 1933; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevný dřevoryt;
PNP IG11189
Krčma, 1934; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevný dřevoryt; PNP IG11182
Vlastní portrét, 1933-1934; z knihy Receptář barevného dřevorytu; barevná rytina v technické pryži; PNP IG11198
Na horách (Portrét Anny Mackové), 1934; barevný dřevoryt; PNP IG11195
Smrtící plyn, 1934; barevný dřevoryt; PNP19/88-2
Svoboda a reakce, 1934; barevný dřevoryt; PNP19/88-3
Svět rostlin, 1935; barevný dřevoryt; PNP19/88-1
Pád domu Usherova, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se zeleným podtiskem; PNP53/71-39 a)
Jáma a kyvadlo, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se světlehnědým podtiskem; PNP53/71-39 b)
Maska červené smrti, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se světlehnědým podtiskem; PNP53/71-39 c)
Ligeia, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se zeleným podtiskem; PNP53/71-39 d)
Sud amontilladského, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se zeleným podtiskem; PNP53/71-39 e)
Eleonora, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se světlehnědým podtiskem; PNP53/71-39 f)
Skokan, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; barevný dřevoryt ; PNP53/71-39 g)
Berenice, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se zeleným podtiskem;
PNP53/71-39 h)
Metzengerstein, 1942-1943; z cyklu E. A. Poe v dřevorytu; dřevoryt se světlehnědým podtiskem; PNP53/71-39 i)
Hudba slepců, 1942-1943; z cyklu Ruce (k veršům Otokara Březiny); barevný dřevoryt; PNP59/71-31
Kolozpěv srdcí, 1942-1943; z cyklu Ruce (k veršům Otokara Březiny); barevný dřevoryt; PNP59/71-34
Dithyramb světů, 1942; z cyklu Ruce (k veršům Otokara Březiny); barevný dřevoryt;
PNP59/71-35
Místa harmonie a smíření, 1942-1943; z cyklu Ruce (k veršům Otokara Březiny); barevný dřevoryt; PNP59/71-39
Františkův štít práce, Smrt pistolnice, 1947; dvojlist z Cyklu dřevorytin o druhém břehu; barevný dřevoryty; PNP13/88-56-57
Proměna tvarů, Pitvorná blouznění, 1947; dvojlist z Cyklu dřevorytin o druhém břehu; barevný dřevoryty; PNP13/88-60-61
Medova Půlnoc bohů, Chvalozpěv duší, 1947; dvojlist z Cyklu dřevorytin o druhém břehu; barevný dřevoryty; PNP13/88-62-63
Vlast vírů a temnot, Unikání, 1947; dvojlist z Cyklu dřevorytin o druhém břehu; barevný dřevoryty; PNP13/88-66-67
Závaží sofismat, V umrlčí komoře, 1947; dvojlist z Cyklu dřevorytin o druhém břehu; barevný dřevoryty; PNP13/88-70-71
Mumraj života, 1949; barevný dřevoryt; PNP IG11226
Šumavská Madona, 1949; barevný dřevoryt; PNP IG11194
Šumavský potok, 1950; rytina v korku; PNP IG11192
Rašeliniště, 1950; barevná rytina v korku; PNP IG11227
Dřevorytec a digitalis, 1953; barevný dřevoryt; PNP IG11209
Starý rytec, 1954; černý podtisk k dřevorytu; skoblená rytina (mezzotinta ve dřevě);
PNP19/88-5
Ukázka tisku Váchalova ručně vyřezávaného písma; (Malarie); černý tisk;
PNP61/71-10 c)
Ukázka tisku Váchalova ručně vyřezávaného písma; černý tisk; PNP61/71-10 e)
Ukázka tisku Váchalova ručně vyřezávaného písma; černý tisk; PNP61/71-10 ch)
Ukázka tisku Váchalova ručně vyřezávaného písma, černý tisk; PNP61/71-10
Ukázka tisku Váchalova ručně vyřezávaného písma; černý tisk; PNP61/71-10
Ex libris E. Hauner, 1910; dřevoryt; PNP90/91/B
Ex libris J. A. Adamíra, 1909; dřevoryt; PNP52/70
Ex libris Dr. V. Sokol, 1909; dřevoryt; PNP165/91/B
Ex libris Božka Grulichová, 1909; dřevoryt; PNP52/70
Ex libris J. Váchal, 1909; dřevoryt; PNP52/70
Ex libris Čeněk Svoboda, 1911; dřevoryt; PNP52/70
Ex libris Jos. France, 1910; dřevoryt; PNP52/70
Ex libris Vilém Bitnar, 1909; dřevoryt, šedomodrý tisk; PNP49/91/B
Ex libris O. Tupý, 1910; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris A. Pištěková, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Karel Weinfurter, 1911; dřevoryt; PNP 207/91/B
Ex libris Dr. J. Šimánek, 1911; dřevoryt, černý tisk; PNP 52/70
Ex libris Dr. J. Šimánek, 1911; dřevoryt, modrý tisk; PNP 52/70
Ex libris Dr. J. Šimánek, 1911; dřevoryt, černý tisk; PNP 52/70
Ex libris K. Weinfurter, 1911; dřevoryt; PNP208/91/B
Ex libris Jaroslav Jindra, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Kláry, 1911; dřevoryt, šedý tisk; PNP106/91/B
Ex libris Kláry (varianta), 1911; dřevoryt, černý tisk; PNP 52/70
Ex libris Dr. Jind. Veselý, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Klára Přibylová, 1911; dřevoryt, modrý tisk; dřevoryt, modrý tisk; PNP 52/70
Ex libris B. M. Beneš, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Ad. Z. Nagy, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Z knih A. Dolenský, 1911; dřevoryt; PNP66/91/B
Ex libris Máňa Přibylová, 1911; dřevoryt; PNP52/70
Ex libris Máňa Přibylová (Čtenářka a její duch), 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris M. P., 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris MUDr. Milan Janů, 1910; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris M. P., 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris O. Toman, 1911; dvoubarevný dřevoryt (modrá a červená barva); PNP 52/70
Ex libris Máňa Přibylová, 1911; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Kláry P., 1911; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Mařenka T., 1911; barevný dřevoryt; PNP184/91/B
Ex libris O. Toman, 1911; dvoubarevný dřevoryt (černá a hnědočervená barva); PNP 52/70
Ex libris Vlad. Ročák, 1911; dřevoryt; PNP153/91/B
Ex libris Jar. Jindra, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Z knih J. Váchala, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris O. M. Fijala, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Frant. Michelfeit, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris A. Tvrdý, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris L. Bradáč, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Maryša B. Šárecká, 1911; dřevoryt; PNP178/91/B
Ex libris Ph. Mr. M. Helcelet, 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris K. S. N. (Neumann), 1911; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris M. O. Svítil, 1912; dřevoryt; PNP177/91/B
Ex libris Iza Liemertová, 1912; dřevoryt, černý tisk; PNP 52/70
Ex libris Hermine W. R., 1912; dřevoryt; PNP150/91/B
Ex libris Iza Liemertová, 1912; dřevoryt, tmavočervený tisk; PNP 52/70
Ex libris Evermod Vl. Balcárek, 1912; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Paul Heinicke, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris J. Hodek, 1912; akvatinta; PNP 52/70
Ex libris F. Fricková, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris F. Fricková, 1912; barevný dřevoryt (barevná varianta); PNP 52/70
Ex libris V. Hrnčíř, 1912; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris P. Kolínský, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Gustav Drobner, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Eva H., 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Miroslav Čadský, 1912; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Vojtěch Sokol, 1912; dřevoryt, černý tisk; PNP 52/70
Ex libris Jos. Hodek, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris St. K. Neumann, 1912; dvoubarevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Eva H., 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Vojtěch Sokol, 1912; dřevoryt, modrý tisk; PNP 52/70
Ex libris K. M. Wallo, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Ernestine Helcelet, 1912; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Evermod Vl. Balcárek, 1912; dřevoryt, modrý tisk; PNP 52/70
Ex libris architekt Fr. Tichý, 1913; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Vincenc Svoboda, 1913; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Jan Šrámek, 1914; dřevoryt; PNP 182/91/B
Z knih Mášy Váchalové, 1913; barevný dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Parma (Přerod), 1914; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Parma (Přerod), 1914; dřevoryt; PNP114/91/B
Jos. Hladkého kniha čís. =, 1914; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris E. Hruška, 1915; dřevoryt, černý tisk; PNP 52/70
Ex libris Josef Portman, 1914; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris E. Hruška, 1915; dřevoryt, šedý tisk; PNP 52/70
Ex libris Josef Hladký, 1915; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Erich Heinicke, 1915; dřevoryt; PNP 52/70
Ex libris Josef Portman, 1915; barevná pérovka, reprodukce; PNP 52/70
Ex libris, 1947; barevný dřevoryt; PNP45/70-728
Typographus. Věnovací list Ladislava Hodného, 1951; barevná rytina ve dřevě a korku; PNP19/88-12
Ex libris Josef Kašpar, 1952; ze souboru „Padesát akvisitně exklusivních kněhoznaček"; barevný dřevoryt; PNP60/71-258
Ex libris Schopenhauerovské, 1952; ze souboru „Padesát akvisitně exklusivních kněhoznaček"; barevný dřevoryt; PNP60/71-259
Ex libris Josef Jiřička, 1952; ze souboru „Padesát akvisitně exklusivních kněhoznaček"; barevný dřevoryt; PNP60/71-300
Ex libris Eugenie Telečské, 1952; ze souboru „Padesát akvisitně exklusivních kněhoznaček"; barevný dřevoryt; PNP60/71-312
Magica et Pneumatica, 1952; ze souboru „Padesát akvisitně exklusivních kněhoznaček"; barevný dřevoryt; PNP60/71-321
Vlastní ex libris; „Ztracen v liteře, v literách, v literatuře a vůbec!"; barevný dřevoryt;
PNP60/71-169
Ex libris Johann Fučík; barevný dřevoryt; PNP60/71-334
Ex libris Josef Moravecký; dřevoryt; PNP60/71-363
Ex libris „Z reinkarnovaného Labyrintu světa J. A. Komenského", 1952; dřevoryt, vlastní písmo; PNP60/71-354
Věnovací list - Zdeněk Otto, 1952; barevná rytina v korku; PNP45/70-740
Věnovací list - Bož. Rusová, 1952; barevná rytina v korku; PNP45/70-743
Věnovací list - dr. A. Schmause, 1952; barevná rytina v korku; PNP45/70-748
Věnovací list - R. Ř., 1952; barevná rytina v korku; PNP45/70-749
Věnovací list - O. B., 1952; barevná rytina v korku; PNP19/88-14
Melancholie, kolem 1910; reliéf, dřevo; PNP4615/60-463
Hlava, po 1910; reliéf, hruška; PNP4615/60-456
Kterak skrze bytost vznešenou Pán Soucitu čisté od zvířeckosti odděliv, duchovní světlo rozžíhá, 1911; lípa nebo hruška; PNP4615/60-79
Alegorie zlých vlastností, 1912-1921; z oltáříku Penátům; 6 figurek, mořené dřevo, polychromováno; PNP4615/60-467, 469, 470, 472, 474, 476
Oltář mystiků, 1916; polychromovaná dřevořezba; PNP44/69-7
Štoček ke knize Vidění sedmera dnů a planet, 1910; zimostrázové dřevo; PNP16/88-39
Štoček ke knize Vigilie o hodině hrůzy, blahořečení a modlitba za psa, 1914; zimostrázové dřevo; PNP16/88-13
Váza s figurálním námětem; malovaná keramika; PNP62/61-1189
Váza s figurálním námětem; malovaná keramika; PNP62/61-1190
Vidění sedmera dnů a planet, 1910; dřevoryty, vázáno v kůži autorem;
PNP52/71-25, 23/69-255
Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincowi, 1910; vlastním nákladem vydal autor v tiskárně Politiky; černobílé dřevoryty, nesvázáno; PNP52/71-27
Z rituálu toledských haeretiků , 1911; dřevořezy, vázáno v bílé vepřovici; PNP52/71-26
Cyklus dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným, provázený k chvále geniálních lékařů a ranhojičů, 1912; pro J. Portmana přepsáno v r. 1919; 10 barevných dřevorytů, 2 akvarely; PNP62/61-881-893
Nový pekelný Žaltář aneb Diwowé Ďábelští , 1913; vlastním nákladem vydal autor v tiskárně Politiky; dřevoryty, vázáno v bílé vepřovici; PNP52/71-13
Josefa Váchala Pjsen straslivá o bezpříkladném mravů zplundrování, 1913; dřevoryty, kresby tuší; PNP4615/60-374
Odchod člověka, 1914; barevné dřevoryty, kresby tuší a akvarelem; PNP4615/60-462
Vigilie o hodině hrůzy, blahořečení a modlitba za psa, 1912-1920; II. doplněné vydání; dřevoryty, papírová vazba; PNP4615/60-460, 52/71-21
Josefa Váchala dokonalá Magie budoucnosti, 1922; černobílé i barevné dřevoryty, kožená vazba; PNP4615/60-415
Nový kalendář tolerancý na rok 1923, 1922; dřevoryty, linoryty, akvarel, kožená vazba; PNP4615/60-413
In memoriam Marie Váchalové, 1923; 3 fotografie (platinotypie), brožovaný výtisk v černém papíru; barevné a černobílé dřevoryty, 1 lept, kolorovaná linorytová předsádka;
PNP52/71-4
Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel, 1924; barevné a černobílé dřevoryty, 1 akvarel, kožená vazba; PNP62/61-317-523
Krvavý román, 1924; dřevoryty, safiánová vazba; PNP52/71-9
Giosu? Carducci: Satanu, 1926; barevné linoryty, dřevoryty; PNP15/67-4764-4776
Koruna bludařství, to jest Postyla kacířská, 1926; barevné a černobílé dřevoryty, kožená vazba; PNP52/71-16
Mor v Korčule, 1927; barevné dřevoryty, vlastní písmo „Malarie", kožená vazba;
PNP8/67-1
Malíř na frontě. Soča a Itálie 1917-18, 1929; dřevoryty, linoryt, vazba v žlutavém plátně; PNP52/71-10
Váchalův Havran, dle světoznámého vzoru přejinačený, 1937; černobílý dřevoryt, červená viněta, vlastní písmo, brožováno; PNP52/71-18
Slavík sv. Bonaventury, středověká báseň, 1910; vyd. V. Bitnar v Praze; PNP4615/61-77
Josef Šimánek: Božstva a kulty, 1910; vyd. autor v Praze; PNP4615/60-459
Josef Šimánek - Josef Váchal: Putování malého Elfa, 1911; vyd. vlastním nákladem J. Váchal; PNP52/71-17
Jakub Deml: Hrad smrti, 1912; vydal Jakub Deml svým nákladem; PNP23/69-256
Anna Kateřina Emmerichová: Hora proroků, 1912; vyd. J. Deml v Šebkovicích; PNP4615/60-404
Rudolf Medek: Půlnoc bohů, 1912; nákladem Dělnické knihtiskárny v Praze;
PNP4615/60-458
Dřevěná židle; vyřezávaná, malovaná; PNP44/69-6 c)
Imaginace smrti, 1922; z knihy Dokonalá magie smrti; barevný dřevoryt
Mor v Korčule, 1927; patitul knihy; barevný dřevoryt;
Mystika čichu, 1920; titul a frontispis knihy; kolorovaný dřevoryt
Pád zatracencův, 1928; z knihy Čarodějnická kuchyně, barevný dřevoryt; barevný dřevoryt
Rašeliniště, 1950; barevná rytina v korku
Z knihy G. Carducciho Satanu. Báseň, 1926; barevné linoryty
Váza s figurálním námětem; malovaná keramika
Zamrzlý vodopád, 1911; akvatinta
Ženy (Ejhle žena!), 1907; lept
Sedící žena, 1907; soukromá sbírka; kolorovaná kresba
Kloaka ulice, 1907; soukromá sbírka; kolorovaná kresba
Fantazie, 1911; příloha knihy A. Dolenského Moderní česká grafika, 1912; dřevoryt
Domácí oltářík, 1910; soukromá sbírka; kovový reliéf