Václav Boštík

Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská ul. 1097, Litomyšl, od 15. června do 26. července 2008

Výstava se soustředí na některé opomíjené stránky z bohatého uměleckého odkazu Václava Boštíka: vedle výjimečných figurálních prací, jimž se věnoval zejména ve 40. a 50. letech, přinese podstatnou ukázku tušových kreseb ze 70. let, ve kterých se zabýval principem dělení, jež jej v různých polohách přitahoval po celý život. Připomene tak vlastní názorové hranice jeho tvorby. Na jedné straně půjde o výrazné pohanské idoly i významné křesťanské motivy, na druhé o čistě abstraktní výraz, ve kterém vyvrcholila autorova meditace o povaze jsoucna. Výstava představí většinou neznámé práce, které pocházejí ze soukromého majetku. Podstatně rozšíří pohled na obsáhlé Boštíkovo dílo, seznámí s jeho mezními polohami, podtrhne vnitřní celistvost a provrstvenost malířova životního postoje. 

Pořádá Galerie Zdeněk Sklenář, tel.: 733 558 903

Vernisáž výstavy v neděli 15. 6. 2008 mezi 15. a 17. hodinou

Otevřeno v sobotu od 14 do 19 hodin nebo po telefonické domluvě


Výstavy 2008    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora