Iva Mrázková Společná hra

Obrazy, objekty a ilustrace lucemburské výtvarnice českého původu. 

Pořádá Městská galerie Litomyšl a Smetanova Litomyšl, o.p.s. ve spolupráci s velvyslanectvím Lucemburského velkovévodství.
Kurátorka Helena Zemanová

Dům U Rytířů, Smetanovo náměstí Litomyšl, 11. 6. - 12. 7. 2010, otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin
Vernisáž 11. 6. v 17.00 hodin


Jedním z hlavních témat 52. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl jsou oslavy 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Při této příležitosti bude také uspořádána výstava významné lucemburské výtvarnice českého původu Ivy Mrázkové.

Iva Mrázková (nar. 1964 v Opavě) vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, ve studiích pokračovala na Akademii Pietra Vanucci v italské Perugii a na Cité Internationale des Arts v Paříži. Má za sebou řadu výstav v Lucembursku, Polsku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, USA, několikrát vystavovala i v České republice. Za její práci ji v roce 2009 vyznamenala Jeho královská Výsost Lucemburský velkovévoda Henri Rytířským řádem za zásluhy o Lucembursko.

Tvorba Ivy Mrázkové je velmi rozmanitá, od ilustrací knih přes tkané obrazy a olejomalby až po sochy a plastiky. Pro výstavu v Litomyšli byly vybrány originály ilustrací knihy o Janu Lucemburském, která bude v roce 2010 vydána ve velkém nákladu v řadě jazykových mutací (mj. i v češtině) a bude distribuována Lucemburským velkovévodstvím po celé Evropě.

Druhou částí výstavy pak budou interaktivní plastiky, symbolizující propojování. Expozice představí vlastní díla autorky, v nichž dvě desky s otvory spojují nejrůznější materiály a vytvářejí tak výtvarně velmi dekorativní prvek, zároveň však budou moci návštěvníci vkládáním materiálů do otvorů vytvářet vlastní originální kreace.


Výstavy 2010    Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací této autorky


Fotografie z vernisáže: