Kouzlo tradice - česká kresba 19. století ze soukromých sbírek

Pořádá Galerie Kubík

Kurátor Michal Šimek
Galerie Kubík, Smetanovo nám. 71, Litomyšl, 12. 6. - 31. 7. 2010, otevřeno po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl denně od 10 do 18 hodin, v ostatní dny od 10 do 17 hodin.
Vernisáž 12. 6. v 18.00 hodin

Jak dokládá výstava ze soukromých sbírek, tradice sběratelství českého umění 19. století je i v současnosti živá. Mimořádně cenná kolekce prací na papíře podává velmi ucelený pohled na české umění 19. století.


Expozice představuje většinu z nejdůležitějších postav českého umění 19. věku jako jsou Josef Mánes, Jaroslav Čermák, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais či Luděk Marold, bohatě je zastoupen i litomyšlský rodák Julius Mařák. Celkový výčet autorů je ale podstatně bohatší, k vidění bude více jak sto exponátů, z nichž mnohé patří k tomu nejlepšímu, co česká kresba 19. století může nabídnout.


Výstavy 2010    Další výstavy v tomto místě


Fotografie z vernisáže: