Výběr nejlepších děl z depozitáře Městské galerie Litomyšl

10. 5. – 30. 9. 2015
Městská obrazárna, II. patro Státního zámku Litomyšl
Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 12, 13 – 17 hodin
Vernisáž: 9. 5. 2015 v 17.00 hodin
Pořádá: Městská galerie Litomyšl,
kurátor: Michal Šimek


Nová expozice Městské obrazárny představí ty nezajímavější obrazy, ale také mimořádný příběh galerie založené v roce 1925. Litomyšlská galerie dokázala během své existence shromáždit více než 2 000 uměleckých děl, kdy mnohá lze zařadit mezi špičky českého výtvarného umění, a právě tato díla (J. Čapka, O. Kubína, F. Tichého, E. Filly, J. Zrzavého, J. Lady, V. Preissiga, J. Váchala) se nacházejí v nové expozici. Jsou zde i práce umělců bytostně spjatých s Litomyšlí a jejím okolí, kteří však svým významem mnohonásobně přesáhli hranice regionu (J. Mařák, A. Dvořák, M. Švabinský, J. Matička, B. Kopecký, L. Jandová). Nová expozice ale také vzdává dík nejvýznamnějším mecenášům galerie. Výstava tak návštěvníkovi umožní zhlédnout průřez nejen devadesátiletou historií galerie, ale i dějin českého umění 19. a 20. století.

Komentované prohlídky s kurátorem výstavy: 13. 6., 25. 7., 20. 9., vždy od 14.00 hodin.