Václav Boštík - Opona pro poříčskou Orlovnu

Sál městské galerie - II. patro zámku Litomyšl, 15. 6. - 31. 8. 2007

Polozapomenuté monumentální dílo z počátku tvorby Václava Boštíka.

Pořádala Městská galerie v Litomyšli a Galerie Zdeněk Sklenář Praha, kurátorka Helena Zemanová

Sponzor výstavy: Vítkovice, a.s.


Václav Boštík (1913 - 2005) o své rané tvorbě mluvil jen málo a neochotně. Možná proto se o oponě, namalované pro nově postavenou budovu Orlovny v Poříčí dlouho nevědělo. Dnes toto dílo významně obohacuje poznání Boštíkovy tvorby a stává se také zajímavým dokreslením vývoje českého malířství před druhou světovou válkou. Pohled na oponu prozrazuje tehdejší Boštíkovu výtvarnou orientaci a napovídá mnohé i o jeho tehdejší umělecké inspiraci, jako je například vliv Jana Preislera. V oponě, vytvořené pro spolek místních divadelních ochotníků, Boštík zachytil chvíli, kdy všechny postavy poslouchají slova, která předčítá žena, zřejmě Thálie, sedící s knihou na klíně v centrální části kompozice. Ačkoli postavy podal též plasticky, v duchu figurální tvorby 30. let, v jejich odlišení se projevilo jeho koloristické zaujetí, které provázelo celou jeho pozdější tvorbu. Celkové pojetí opony se vyhnulo osvědčeným alegoriím, které tak dlouho používaly minulé epochy, avšak autor stejně tak nereflektoval ani současnou avantgardní praxi, ačkoli příkladů nově vznikajících opon měl k dispozici několik. Šel svou cestou, jak ostatně platilo pro celý jeho další život.
Když Orlovnu 18. července 1937 posvětili a slavnostně otevřeli, byla zde už Boštíkova opona zavěšena. Umělecky byla zcela dokončena, chybělo však závěrečné pokrytí lakem, k němuž už zřejmě vlivem válečných událostí nikdy nedošlo. Koncem padesátých let byla opona za sálu odstraněna a uložena na půdě ve zcela nevyhovujících podmínkách a zapomenuta. V nedávné době znovuobjevené dílo vzbudilo zasloužený rozruch, po nutném restaurování byla opona poprvé vystavena v Galerii hlavního města Prahy ve Staroměstské radnici.
V rámci III. Smetanovy výtvarné Litomyšle se na krátkou dobu opona vrací do blízkostí místa svého vzniku. Společně s ní budou vystaveny další rané obrazy Václava Boštíka.


Výstavy 2007   Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora