František Kupka - Člověk a země

Zámecký pivovar Litomyšl 8. 6. - 13. 7. 2007

Pořádala Smetanova Litomyšl, o.p.s., kurátor Jiří Lammel


Zvláštní osud, nevšední životopis, vzácné dílo. Kupka, o rok starší než Piet Mondrian, zažil jako mladý muž Paula Cézanna, dělil se s Henri Toulouse-Lautrecem o přítelkyni, přátelil se s šachovým velmistrem Marcelem Duchampem, nesnášel Pabla Picassa, bojoval v první světové válce, ačkoliv byl antimilitarista, dožil se startu prvních vesmírných družic a přežil tachismus Američana Jacksona Plllocka. Kromě francouzské Légion d´honneur nedostal nikdy žádnou cenu ani vyznamenání a nelámal světové rekordy obchodu s uměním. Byl a zůstal klíčovou postavou na okraji. František Kupka není abstraktním malířem - sjednocuje to, co moderna záměrně polarizovala. Oblast "jiné reality" zůstává u tohoto mystického materialisty a racionalistického volnomyšlenkáře tolerantní. Není vymezena estetickými normami a udivuje prognostickou orientací. Má velké téma: Člověk jako součást universa s absolutní touhou po souřadnicích v nekonečnu.

Ludmila Vachtová


V rámci připomenutí 50. výročí úmrtí jednoho z největších českých výtvarníků byl jako ústřední výstava III. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle vystaven unikátní soubor fascinujících tušových maleb a kreseb, zobrazujících vývoj lidstva od jeho počátku do konce devatenáctého století, jimiž český malíř přesně před sto lety doprovodil knihu francouzského historika, geografa a publicisty Éliséa Recluse ČLOVĚK A ZEMĚ.

Cyklus zakoupil v roce 1919 od Kupky za 16 tisíc franků Jindřich Waldes. Sbírku za války zabavili nacisté, on sám byl uvězněn v Buchenwaldu. Bratr Sigmund ho sice z koncentračního tábora vykoupil, ale Jindřich zemřel cestou do Spojených států amerických v květnu 1941. V roce 1948 se Kupkovy originály včetně mnoha dalších cenných děl dostaly do majetku Národní galerie v Praze. Sbírka byla na základě restitučních zákonů v roce 1996 vydána Waldesovým dědicům a od nich v roce 2004 soubor získali Jiří Lammel a galerista Zdeněk Sklenář. Za účelem představení unikátního díla vydali knihu František Kupka Člověk a země, graficky upravenou a realizovanou v Číně vynikajícím čínským malířem a pedagogem Shen Shaojunem. Knihu slavnostně "pokřtil" prezident České republiky Václav Klaus a pod jeho záštitou, za značného zájmu světové veřejnosti, bylo souborné dílo představeno v Číně, Kambodži, Thajsku a v Mongolsku. V dalších zemích se výstavy připravují.

Litomyšlská výstava se konala pod záštitou Jeho Veličenstva Norodoma Sihamoni, krále Kambodže, a prezidenta České republiky Václava Klause, který též výstavu zahájil. Na vernisáži vystoupil i Thomas Messer, dlouholetý ředitel Muzea Solomona R. Guggenheima v New Yorku.

Výstavu doplnila expozice dokumentující pouť výstavy zejména po asijských zemích, tvořená fotografiemi Báry Šlapetové a projekcí dokumentárních filmů.


Výstavy 2007   Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: