Městská obrazárna

Městská obrazárna, II. patro Státního zámku Litomyšl

29. 4. – 1. 10. 2017
Otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13–17 hodin

Kurátor: Michal Šimek
Pořádá: Městská galerie Litomyšl


V tomto roce kolekci doplní další část z bohaté sbírky děl na papíru pracemi Josefa Lady, Františka Tichého, Josefa Váchala či Josefa Čapka. Stálá expozice představuje více než 150 nejcennějších obrazů sbírky města, zaměřené na české výtvarné umění 19. a 20. století. Setkáte se zde s vysoce ceněnými pracemi Emila Filly, Antonína Procházky, Jana Zrzavého, Václava Špály, Otakara Kubína, aj. Jsou zde také zastoupena díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolí, kteří svým významem mnohonásobně přesáhli hranice regionu – Julius Mařák, Antonín Dvořák, Max Švabinský, Olbram Zoubek či Václav Boštík.

Vystoupejte proto do 2. patra litomyšlského zámku a prožijte neskutečný příběh galerie malého města východních Čech, která dokázala vytvořit kolekci děl mimořádné kvality, a to i díky velkorysé podpoře mnoha jejích mecenášů.


Výstavy 2017      Další výstavy v tomto místě