Emil Filla a jeho žáci z cyklu Pohledy do galerijních sbírek

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3

8. 6. - 8. 10. 2017
úterý – neděle 10 – 18 hodin
vernisáž: 28. 6. 2017 v 17 hodin


kurátor výstavy: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.

 

Letní výstava v prostorách pardubického zámku je věnována jednomu z výrazných jmen českého výtvarného umění 20. století. Na dílo malíře a teoretika Emila Filly (1882-1953) nahlédneme prostřednictvím souboru získaného v průběhu několika desetiletí do sbírky Východočeské galerie. Přehlídka se zaměří na konfrontaci Fillova zralého a pozdního díla s ranou tvorbou jeho žáků, kteří v letech 1946 - 1953 prošli jeho ateliérem monumentální malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi těmito osobnostmi byli Čestmír Kafka, Milan Grygar, Vladimír Jarcovják, Jaroslav Klápště, Zbyněk Sekal, Karel Vaca, Jitka a Květa Válovy, nebo kupříkladu Václav Menčík či Václav Kiml. Konvolut prací Emila Filly ve sbírkách galerie tvoří více než sto děl; maleb, kresebných skic a grafik. Některá z nich, především plátna Zátiší s mandolínou (1926), Žena (1933) či Hudebník (1931), byla opakovaně reprodukována a zapůjčována na významné přehlídky. Ve zdejších sbírkách se rovněž nachází nejrozměrnější Fillova malba, známá kompozice Tři ženské akty se psem (1929), k níž galerie vlastní i přípravnou skicu.


Kromě těchto chefs-d'oeuvre se výstava zaměří na pozdní autorovo tvůrčí období, ukázky z jeho cyklů 30. a pozdních 40. let, Boje a zápasy, Písně a krajinářských prací z Českého středohoří. Expozičně Fillovo dílo doplní raná tvorba jeho žáků, především těch, jež se v průběhu 60. let profilovali v uznávané umělecké osobnosti. Výstava je ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., doplněna o cenný cyklus pozdních fotografických portrétů Emila Filly, jejichž autorem je Josef Sudek.


Pro Emila Fillu současně období jeho pedagogického působení na VŠUP, po jeho návratu z koncentračního tábora a následném nástupu komunistické diktatury k moci, představuje patrně nejkomplikovanější životní a tvůrčí etapu, dodnes otevírající množství nezodpovězených otázek po vztahu této mimořádné osobnosti k dobové situaci a ideologii.Výstavy 2017       Další výstavy v tomto místě     Další výstavy prací tohoto autora