Do roku 2003

Již první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl, konaný v roce 1949, byl obohacen o souběžně probíhající výtvarnou výstavu. V sobotu 4. června 1949 odpoledne byla slavnostně zahájena výstava "Mistři českého umění 19. století". S nadsázkou tedy lze říci, že Smetanova výtvarná Litomyšl má tradici stejně dlouhou, jako festival hudební. I když však potom byly pořádány výstavy vizuálního umění téměř každoročně, o systematicky připravené akci lze ve skutečnosti hovořit až od počátku 21. století. V roce 2000 byly v zámeckém pivovaru vystaveny plastiky Arnolda Bartůňka a na Toulovcově náměstí fotografie Jana Šibíka, v roce 2001 vyzdobil sály pro pozvané hosty Jadran Šetlík, v roce 2002 tamtéž vystavoval své duchovně zaměřené práce Jiří Moták. V roce 2003 probíhala souběžně s festivalem výstava Bohdana Kopeckého, série nových obrazů tohoto autora, vytvořených v roce 2003 na Hawaii, byla vystavena v roce 2004.