8. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2012

Rok 2012 byl prozatím rekordní: celkem 21 projektů od 14 vystavovatelů přitáhlo i dosud největší počet návštěvníků. Ročník se nesl ve znamení výročí narození nejvýznamnějšího litomyšlského výtvarného rodáka Julia Mařáka. Byly mu věnovány celkem tři výstavy: na zámku, v Městské galerii a v Galerii Kroupa. V Zámeckém pivovaru byly k vidění dva projekty k uctění památky Václava Havla - výstava fotografií Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy a slavné Voskové srdce, které vzniklo ze svíček zápálených na pietních místech po celé republice. V Městské galerii Česká spořitelna odhalila svou historickou sbírku obrazů ze své pobočky v Litomyšli, Zdeněk Sklenář uvedl ve své galerii výstavu ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka, Galerie Miroslava Kubíka pak představila 10 zářivých fenoménu současného českého umění, White Gallery vystavila u příležitosti 100. výročí abstrakce slavný Kupkův cyklus Okolo bodu a o prázdninách pak kresby Adrieny Šimotové, své výroční výstavy otevřeli i tradiční partneři SVL - Fakulta restaurování UPce a Česká inspirace (fotografie Petera Župnika). Jedním z nejorigánelnějších počinů 8. ročníku se stal projekt Portmonea, který na svém dvorku a v přilehlém kozím chlívku realizoval výstavu s názvem CO (Camera obscura), na které názorným a moderním způsobem představil optický jev známý většině pouze z bájemi opředených historek o renesančních malířích. Součástí SVL byla i "první světová gps výstava", při které byly nedaleko Litomyšle vystaveny v plenéru obrazy prvorepublikového malíře Bohumila Knyttla v místech, odkud byly malovány, tedy na svých přesných zeměpisných souřadnicích.