10. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2014

Smetanova výtvarná Litomyšl oslavila své kulaté jubileum mimořádnými uměleckými zážitky. Přinesla šestnáct výstav, v nichž byla zastoupena i řada děl, která nebyla nikdy vystavena. Koncept projektu, do něhož vstupují různí pořadatelé a svobodně, různorodě a přesto společně zaplňují jednotlivé „sály“ galerie jménem Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v malém desetitisícovém městě je však bezpochyby unikátem. Původně pouhá doprovodná akce si tak postupně vydobyla vlastní renomé a stala se kulturním počinem, obohacujícím českou výtvarnou sezónu.


9. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2013

Program nabídl celkem 13 souběžných výstavních akcí.

Výstava připravená ke 100. výročí narození rodáka z nedalekého Horního Újezdu, malíře Václava Boštíka, jedné z nejvýznamnějších osobností české malby druhé poloviny 20. století, celý festival uvedla. Pod názvem Hledání ztraceného ráje, ve výběru malířova celoživotního přítele a kurátora Jaromíra Zeminy, představila v rekonstruované zámecké jízdárně a v obrazárně zámku (na kterém malíř za normalizace pracoval 13 let jako restaurátor tamních sgrafit) nejdůležitější Boštíkova díla, mj. ze sbírek Národní galerie či celé rozvětvené malířovy rodiny. K výstavě vyšla v nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli kniha Martina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy, která akcentuje Boštíkovo dílo ve vztahu k rodnému kraji.

Litomyšlsku byly věnovány i další dvě výstavy, které představily krajinářské dílo Maxe Švabinského, jež v letech 1900-1919 vznikalo v nedalekém Kozlově. Výstavy v Městské galerii v Litomyšli a v Městském muzeu v České Třebové ve vzájemné provázanosti s chalupou Maxe Švabinského na Kozlově představily vše zásadní, co z ruky tohoto kreslíře a malíře v tomto kraji vzniklo.

Dvacáté výročí založení Portmonea a restaurátorské školy v Litomyšli připomněl soubor výstav dokumentujících práce zakladatelů Muzea Josefa Váchala, jejich žáků i dnešních následovníků na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Součástí SVL byly tradičně i výstavy soukromých galerií: Miroslav Kroupa uvedl ve své galerii prestižní kolekci českých symbolistních a secesních malířů, v Galerii Miroslava Kubíka představili neméně zajímavý výběr z díla 10 současných českých fotografů, White Gallery v Osíku představila zcela v duchu své pozoruhodné dramaturgie méně známé práce Theodora Pištěka ze 60. let.

Ve větší míře než v minulosti dostali letos na SVL prostor i místní umělci: např. mladá fotografka Nikola Tláskalová představila v zámeckém pivovaru záběry ze zákulisí operního festivalu. Výtvarné přátele představil ve svém ateliéru také známý místní keramik Jiří Dudycha.

V zámeckém pivovaru byl dále prezentován projekt Václava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě kostela Nalezení svatého Kříže, který by měl být realizován ještě v roce 2013, a také výstava z cyklu sdružení měst Česká inspirace, jež letos uvedla dílo Miroslava Kovala.


8. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2012

Rok 2012 byl prozatím rekordní: celkem 21 projektů od 14 vystavovatelů přitáhlo i dosud největší počet návštěvníků. Ročník se nesl ve znamení výročí narození nejvýznamnějšího litomyšlského výtvarného rodáka Julia Mařáka. Byly mu věnovány celkem tři výstavy: na zámku, v Městské galerii a v Galerii Kroupa. V Zámeckém pivovaru byly k vidění dva projekty k uctění památky Václava Havla - výstava fotografií Havlova dvorního fotografa Oldřicha Škáchy a slavné Voskové srdce, které vzniklo ze svíček zápálených na pietních místech po celé republice. V Městské galerii Česká spořitelna odhalila svou historickou sbírku obrazů ze své pobočky v Litomyšli, Zdeněk Sklenář uvedl ve své galerii výstavu ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka, Galerie Miroslava Kubíka pak představila 10 zářivých fenoménu současného českého umění, White Gallery vystavila u příležitosti 100. výročí abstrakce slavný Kupkův cyklus Okolo bodu a o prázdninách pak kresby Adrieny Šimotové, své výroční výstavy otevřeli i tradiční partneři SVL - Fakulta restaurování UPce a Česká inspirace (fotografie Petera Župnika). Jedním z nejorigánelnějších počinů 8. ročníku se stal projekt Portmonea, který na svém dvorku a v přilehlém kozím chlívku realizoval výstavu s názvem CO (Camera obscura), na které názorným a moderním způsobem představil optický jev známý většině pouze z bájemi opředených historek o renesančních malířích. Součástí SVL byla i "první světová gps výstava", při které byly nedaleko Litomyšle vystaveny v plenéru obrazy prvorepublikového malíře Bohumila Knyttla v místech, odkud byly malovány, tedy na svých přesných zeměpisných souřadnicích.


7. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2011

Zatímco v předchozích ročnících se Smetanova výtvarná Litomyšl pozvolna rozšiřovala, v roce 2011 nastal nárůst přímo skokový. Sedmý ročník totiž přinesl 16 výstav a instalací! Dominovala unikátní výstava uceleného a dosud nevystavovaného souboru kreseb Bohuslava Reynka, Zdeněk Sklenář přivezl do Litomyšle velmi známou Slzu naděje Federica Díaze a do své litomyšlské galerie si "jako dárek k 50. narozeninám" nainstaloval soubor nejnádhernějších děl českého umění XX. století, jíž vévodily Kupkovy Élévation IV. Krátkodobou výstavu obrazů mimořádné hodnoty pak vystřídala díla Andy Warhola. White Gallery představila geometrické studie Zdeňka Sýkory, v Galerii Kubík vystavil aktuální tvorbu Aleš Lamr, Galerie Kroupa uvedla výstavu obrazů Haushoferovy krajinářské školy. V Novém kostele Církve bratrské architekta Zdeňka Fránka byla uvedena hudebně-výtvarná performance na obrazy Milana Grygara.


6. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010

Hlavní výstavu ročníku 2010 připravilo Muzeum Kampa z děl Theodora Pištěka. Galerista Zdeněk Sklenář v návaznosti na probíhající světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji a ke 100. výročí narození malíře Zdeňka Sklenáře připravil expozici Opičí král. Smetanova výtvarná Litomyšl se také přihlásila k oslavám 700 let Lucemburků na českém trůnu výstavou česko-lucemburské výtvarnice Ivy Mrázkové. Slavnostně zahájila činnost nová White Gallery Martina Jandy výstavou Bílých kreseb Stanislava Kolíbala.