Fenomén Boštík

Václav Boštík a jeho rodinní výtvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním Újezdu

20. 7. - 14. 9. 2014

Regionální muzeum v Litomyšli,
Jiráskova 9

Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 12,
13 - 17 hodin


Pořádá Regionální muzeum v Litomyšli, kurátor: PhDr. Martin Boštík


Výstava představí více než 40 obrazů příslušníků dvou generací malířů pocházejících z tzv. Ležákova mlýna v Horním Újezdu – Václava Boštíka st. (1887–1950), jeho bratra Františka (1883–1964) a synů Václava (1913–2005) a Jana (1915–2000). Spolu s nimi bude prezentováno také několik děl současného majitele mlýna Jana Boštíka ml. (*1947).

Jejím záměrem je ukázat uměleckou hodnotu tvorby rodinných souputníků jednoho z našich největších malířů 20. st. a zároveň poukázat na společné rysy raných prací Václava Boštíka s díly jeho příbuzných. Tři z výše uvedených přitom spolu již v Litomyšli svá díla prezentovali – Václav Boštík st. se synem Václavem na II. litomyšlském výtvarném salonu v roce 1945 a bratři Jan a Václav na Výtvarné Litomyšli v roce 1989. Tímto projektem chtějí jeho tvůrci rodinný kruh Boštíkových uzavřít a přidat k nim alespoň několik dochovaných děl jejich bratra a strýce Františka, který k nim neopomenutelně patří. K zajímavostem výstavy, k níž vyjde doprovodná publikace, patří prezentace řady dosud zcela neznámých či veřejně nevystavených děl Václava Boštíka s tematikou rodného kraje. Akci finančně podpořili firmy S:LUKAS, s. r. o., a TAURUS TRANS, spol. s r. o., obec Horní Újezd u Litomyšle a její starosta Radek Boštík.


Výstavy 2014    Další výstavy v tomto místě