Magdalena Jetelová - ŽIDLE

Vernisáž ŽidleKlášterní zahrady, vernisáž 17. 6. 2004

Známá Židle obřích rozměrů se na dvě sezóny stala dominantou rekonstruovaných Klášterních zahrad.

Vystaveno ve spolupráci s Muzeem Kampa, kurátor Jiří Lammel.


Magdalena Jetelová je patrně nejsvětovější českou umělkyní současnosti. Zdejší publikum ji ale téměř nezná. Nebýt povodní před pěti lety, kdy voda vzala její objekt Židli ze splavu Vltavy před Museem Kampa, asi by její jméno zůstalo známé jen okruhu znalců:
Narodila se v roce 1946 a na začátku normalizačních let v roce 1971 dokončila Akademii výtvarných umění v Praze. Účastnila se pouze několika neoficiálních výstav mimo galerijní prostory, což možná nasměrovalo její další tvorbu, ale prakticky zablokovalo možnost realizovat se v této zemi. Její landartové konceptuální projekty, tedy projekty pod širým nebem, netrvalého charakteru se v osmdesátých letech odehrávaly pro skupinu přátel (například Realizace v Šárce - červené dýmovnice v malých hořících stavbičkách, z jejichž kouře se "četla" mapa Československa). Před emigrací do Německa v roce 1985 tady zůstal po Jetelové legendární projekt podzemního zahradnictví pro Jižní Město. Od té doby realizovala nebo jen vymyslela řadu projektů. Stojí někde mezi land artem, čistým konceptem, objektem a architekturou. Nejznámější se stal projekt Domestikace pyramid uskutečněný na několika místech Evropy: nejslavnější je umístění části pyramidy s lávovým povrchem do Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni, kde se nečekaně v novorenesanční zdobné hale setkávají přes staletí různé kultury, ale právě v přiznané formě kulisy a vehementní intervence autorky (viz obálka monografie). Mystifikace, matení našich smyslů, zpochybnění lidské činnosti, ale i otázky kulturněhistorické a ekologické se promítají do všech projektů Magdaleny Jetelové. Často pracuje pouze s fikcí nebo se světlem, uzavírá nebo přeměňuje konkrétní prostory, řeže a píše laserem, pracuje s celými světadíly i zeměkoulí (projekt spojení Melbourne a New Yorku několika způsoby zaznamenaný satelitem, Islandský projekt laserového paprsku v místě oddělení kontinentů atp.).

 

Další výstavy prací této autorky