Jiří David – Rozum a cit

Jiří David - Václav Havel z cyklu Bez soucituZámecký pivovar, 16. 6. - 4. 7. 2006

Součástí výstavy byla slavná série fotografií "Bez soucitu" neboli plačící politikové a ukázky z projektů Moji rukojmí a Pátá pečeť.

Výstavu připravila Východočeská galerie v Pardubicích, kurátor Martin Dostál.

Malíř, fotograf a vizuální umělec Jiří David, narozen 28. srpna 1956 v Rumburku v severních Čechách, patří k nejvýraznějším a zároveň nejsvébytnějším představitelům české scény. Pohybuje se na ní již dobrých třicet let, překvapuje ji svou činorodostí, překračuje její lokální kontext a tím, jako jeden z mála, přispívá k jejímu faktickému zapojení do mezinárodních souvislostí.


V roce 1994 se stal vedoucím nově vzniklého ateliéru aktuálních tendencí na Akademii výtvarných umění v Praze, později přejmenovaného na ateliér vizuální komunikace. Po sedmi letech činnosti na Akademii ho část studentů navrhla na rektora, pro část pedagogického sboru však byl nepřijatelný. Školu musel opustit, nicméně od podzimu 2003 vede ateliér konceptu a intermediální tvorby na druhé pražské výtvarné škole, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Od dob studií na Akademii žije v Praze, v posledních letech také v Dalekých Dušníkách ve středních Čechách.

V Litomyšli byly z Davidova mnohostranného díla představeny ukázky ze tří konceptuálních fotografických cyklů s politickými a společenskými konsenkvencemi - Moji rukojmí z roku 1997, které odkrývají zdroje násilí, Bez soucitu z roku 2001 a letošní projekt Pátá pečeť. Zejména série „plačících" politiků a státníků z kladného i záporného spektra Bez soucitu dosáhla mimořádného ohlasu v zahraničí, v roce 2006 například zahrnula slzícího Bushe do projektu Současného portrétu londýnská National Portrait Gallery. Cyklus Pátá pečeť zase rozčeřil českou hladinu svým disegnově podvratným způsobem, kterým obrací pozornost na soudobý terorismus.


Výstavy 2006   Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora


Fotografie z vernisáže: