Nálady a nokturna Jakuba Schikanedera

Jakub Schikaneder - Večerní nálada pod VyšehrademII. patro zámku Litomyšl, 16. 6. - 31. 7. 2006

Jednou z hlavních expozic Smetanovy výtvarné Litomyšle 2006 byla výstava přibližující výběr z díla Jakuba Schikanedera (1855 - 1924).

Výstavu připravila Východočeská galerie v Pardubicích, kurátoři Martin Dostál a Hana Řeháková.

Jednou z hlavních expozic Smetanovy výtvarné Litomyšle 2006 byla výstava přibližující výběr z díla Jakuba Schikanedera (1855 - 1924). Umělcův život i tvorba jsou spjaty s Prahou, kde se v roce 1855 narodil a roku 1924 zemřel. Studoval historické a žánrové malířství na Akademii výtvarného umění v Praze a v Mnichově. Od roku 1885 působil na nově zřízené Uměleckoprůmyslové škole, nejprve jako asistent Františka Ženíška a od roku 1894 jako řádný profesor. Jeho umělecké začátky jsou spojené s generací Národního divadla. V 90. letech 19. století se od tradičně koncipovaného obrazu obrací k osobitému pojetí námětu. Jeho tvorba se oprostila od vnějšího popisu k přímému přenosu nálady a prožitku, od oslavy ideálu ke konfrontaci se skutečností. Vrcholí ve dvou liniích v naturalismu a v melancholických obrazech městské, obvykle noční krajiny. Schikanederova citlivost se tak souzní s představami a náladami české a evropské dekadence. Intimita, kultivovaná malba, jemná práce se světlem, citlivost pro hledání místa člověka v zšeřelém anonymním městě a otázky pátrající po smyslu jeho životní cesty byly společné dílům litomyšlské výstavy.


Výstavy 2006   Další výstavy v tomto místě    Další výstavy prací tohoto autora