Dostředivé okraje - Vizuální umění z Pardubického kraje

Václav Boštík - Kruhové poleII. patro zámku Litomyšl, 16. 6. - 31. 7. 2006

Bořivoj Borovský - Václav Boštík - Alva Hajn - Jaroslav Jebavý - Jan Knap - Bohdan Kopecký - František Kyncl - Jiří Lacina - Karel Malich - Zbyšek Sion - Jiří Toman - Luděk Vojtěchovský

Výstavu připravila Východočeská galerie v Pardubicích, kurátoři Martin Dostál a Vít Bouček.


Galerie, které fungují v regionech, se logicky věnují také místním umělcům. Jejich výstavy ovšem někdy bývají z kulturních center podceňovány. O to příjemnějším překvapením působí expozice nazvaná Dostředivé okraje, která na dvanácti vybraných jménech dokumentuje figury poválečného českého umění, které jsou více méně spjaty s útvarem nynějšího Pardubického kraje. Deset malířů a dva fotografové (Jiří Toman, Luděk Vojtěchovský) jsou vybráni se zřetelem k progresívnosti svého vizuálního směřování v celočeském měřítku, někteří pak dosáhli výrazného uznání i za našimi hranicemi. Oblouk vystavených načínají legendy Václava Boštíka, Karla Malicha a Bohdana Kopeckého, klene se pak přes Zbyška Siona, Františka Kyncla a další autory až po postmoderního nazaréna, chrudimského rodáka Jana Knapa.Výstavy 2006   Další výstavy v tomto místě