Eva Kmentová – Olbram Zoubek Lidská důstojnost

13. 6. – 28. 8. 2021

Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo nám. 71

otevírací doba | od 1. 7. – 11. 7. denně 10.00 – 17.00; poté aktuální informace na webu Galerie Miroslava Kubíka

vernisáž | 12. 6. 2021 v 17.00

kurátorka | Helena Musilová

architekt výstavy | Pavel Kolíbal

grafika výstavy | Karel Štědrý

pořádá | Galerie Miroslava Kubíka

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek představují dvě mimořádné tvůrčí individuality, oba se postupně stali ikonami českého, respektive evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Byli spolužáky z ateliéru profesora Josefa Wagnera na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde se obrodilo či znovuzrodilo české poválečné sochařství. A byli i životními partnery, manželství uzavřeli těsně po absolvování školy. Eva Kmentová i Olbram Zoubek byli autory plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence. Výstava představí okruhy vycházející jak z vlastních děl obou autorů, tak se pokusí najít momenty vzájemné inspirace. Soustředí se na období od konce 50. do začátku 80. let, vystaveny budou jak známé práce obou sochařů (Zoubek: Strážci, Běžec nebo plastiky ze série Zastřelení; Kmentová: Opuštěný prostor, Lidské vejce či stély s otisky prstů a rtů), tak i méně známá díla, reliéfy a drobné plastiky, ve fotografiích budou připomenuty i práce pro veřejný prostor.


Výstavy 2021       Další výstavy v tomto místě       Další výstavy prací Olbrama Zoubka


 

Fotografie z vernisáže: